Pages Menu
Categories Menu

Ordinacije

Stomatološka poliklinika Orthonova osnovana je u ožujku 2012. godine na uspješnim dugogodišnjim temeljima privatne dentalne prakse mr.sc. Vojke Zgombić Popović dr.dent.med., spec.orto.

U poliklinici pružamo široku ponudu stomatoloških usluga, od uputa u oralnu higijenu i preventivu do kompliciranih ortodontskih, parodontoloških, protetskih i kirurških zahvata.

Ordinacije su suvremeno opremljene sa svim potrebnim aparatima, a čekaona ugodna i prostrana. Izuzetna briga poklanja se dezinfekciji i sterilizaciji koje se obavljaju kvalitetnim dezinficijensima, te suvremenim autoklavom tvrtke “Faro”, a sve pod redovnom kontrolom Zavoda za zaštitu zdravlja.