dr. sc. Vojka Zgombić Popović  dr. dent. med. spec. ortodoncije

dr. sc. Vojka Zgombić Popović
dr. dent. med. spec. ortodoncije

Dr. sc. Vojka Zgombić Popović dr. dent. med. spec. ortodoncije diplomirala je na Fakultetu dentalne medicine u Zagrebu. Svoju prvu ordinaciju otvorila je 1989. g. Uz dugogodišnji polivalentni rad s pacijentima, educirala se na mnogobrojnim domaćim i inozemnim kongresima i seminarima, magistrirala te doktorirala iz područja biomedicinskih znanosti i specijalizirala ortodonciju.

read more
Silvija Kanižaj Ugrindr. dent. med. spec. ortodoncije

Silvija Kanižaj Ugrin
dr. dent. med. spec. ortodoncije

Osnovno obrazovanje, II. gimnaziju i Stomatološki fakultet je završila u Zagrebu. Poslijediplomski specijalistički studij započinje 2005. Iste godine započinje specijalizaciju iz ortodoncije. 2008. godine stiče naziv specijalistica ortodoncije. Od tada radi u Poliklinici Orthonova i nastavlja trajnu edukaciju na domaćim i stranim kongresima usmjerujući pažnju prema …

read more
Tajana Novak dr. dent. med.

Tajana Novak
dr. dent. med.

Rođena je u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu za dentalnu medicinu u Zagrebu 2005. godine. Poslijediplomski specijalistički studij upisuje pri istoj ustanovi 2010. god. Poslijediplomski specijalistički studij iz dentalne implantoprotetike, upisuje 2017. god. također pri matičnom fakultetu. Nakon završenog stažističkog perioda 2006. god. počinje raditi u privatnoj poliklinici Orthonova.

read more
Marija Miholjević dr. dent. med.

Marija Miholjević
dr. dent. med.

Marija Miholjević diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Nakon obaveznog staža i položenog stručnog ispita radi u polivalentnoj stomatološkoj ordinaciji dr. Paušek od 2006. do 2010. godine. Od 2011. zaposlena je u Poliklinici Orthonova.

read more
Lucia Strihić, dr. dent. med.

Lucia Strihić,
dr. dent. med.

Lucia Strihić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine. Nakon obaveznog staža i diplome 2020. godine zaposlena je u Poliklinici Orthonova u Zagrebu. Član je Hrvatske komore dentalne medicine. Aktivno se služi engleskim jezikom. Redovno osvaja medalje na utrkama u trčanju, a voli i planinariti te boraviti u prirodi.

read more
Tea Popović,  dr. dent. med.

Tea Popović,
dr. dent. med.

Tea Popović rođena je u Zagrebu 28.05.1994. gdje je maturirala u Klasičnoj gimnaziji te diplomirala na Fakultetu za dentalnu medicinu. Stručnu praksu obavila je u Ordinaciji dentalne medicine dr. med. dent. Klaudije Perić. Za vrijeme studija aktivno sudjeluje u studentskoj grupi za ortodonciju i asistira u Poliklinici Orthonova. Zaposlena je u istoj poliklinici od 2021.g.

read more
Martina Kišak dentalna asistentica

Martina Kišak
dentalna asistentica

Martina Kišak završila je školu za dentalnog tehničara na Zdravstvenom Učilištu u Zagrebu. Nakon obaveznog staža i položenog stručnog ispita za dentalnog tehničara radi u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji za ortodonciju mr. sc. Jadranka Kovačić, dr. dent. med. od 2001. do 2015. god. Martina najviše radi u ortodonciji, koju jako voli. Komunikativna je i vesela, te uvijek spremna pomoći.

read more
Marijana Ropac dentalna asistentica

Marijana Ropac
dentalna asistentica

Rođena u Rijeci, gdje je završila Medicinsku školu. Kao dentalni asistent radi od 2009. godine u mnogim poznatim poliklinikama. Od 2012. zaposlena je u Poliklinici Orthonova. Redovito pohađa seminare i edukacije u sklopu svog stručnog usavršavanja. Time dostiže i visoku kvalitetu u svome radu.

read more