Lucia Strihić,
dr. dent. med.

Lucia Strihić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine. Nakon obaveznog staža i diplome 2020. godine zaposlena je u Poliklinici Orthonova u Zagrebu. Član je Hrvatske komore dentalne medicine. Aktivno se služi engleskim jezikom. Redovno osvaja medalje na utrkama u trčanju, a voli i planinariti te boraviti u prirodi.

Redovito se usavršava na raznim stručnim tečajevima i kongresima :

2021. Aesthetic Dental Moment, Zadar
2020. Dentex, Zagreb
2018. Aesthetic Dental Moment, Zadar
2017. Međunarodni simpozij studenata dentalne medicine u Zagrebu