Preventiva početna slika - stavljanje paste na četkicu za zube

Preventiva


​S osviješćivanjem brige o zubima potrebno je krenuti vrlo rano. Ne postoji stroga dobna granica, no djecu je potrebno što ranije upoznati sa doktorom dentalne medicine i  ordinacijom. Djeca od dvije godine sjajni su uzrast za upoznavanje. Do tada vjerujemo da će roditeljska osviještenost o važnosti higijene zuba biti na razini da dijete od dvije godine nema karijesa i da u tom uzrastu nema potrebe za našim intervencijama.
U tijeku prvih susreta upoznajemo se, razgovaramo i upoznajemo vas sa našom ordinacijom, te važnošću zdravlja zuba.
To upoznavanje igra važnu ulogu, ako se u budućnosti stvori potreba za zahvatom.
Preventiva općenito zauzima bitno mjesto u cjelovitoj dentalnoj zaštiti, a uključuje dijagnostiku, preventivne postupe, te sanaciju trauma zuba i karijesnih lezija.
Upravo su preventiva, pravilna oralna higijena, te postupci koji čuvaju zube i čine ih otpornima prema bakterijama, glavni u sprječavanju nastanka karijesa.
U našoj poliklinici veliku važnost posvećujemo edukaciji svakog pacijenta o načinu kako može zaštiti svoje zube i na pravilan način provoditi oralnu higijenu.