Naziv projekta: Poliklinika Orthonova – ulaganjem u IKT do unaprjeđenja poslovnihprocesa

Korisnik:
Poliklinika Orthonova

Referentna oznaka projekta:
KK.03.2.1.19.0294

Poziv:
POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

Kratki opis projekta:
Poliklinika za ortodonciju, parodontologiju i dentalnu protetiku Orthonova nabavlja specijalna IKT rješenja koje će uvelike unaprijediti svoje poslovne procese, ali i interakcijus klijentima. Poliklinika nabavlja IKT rješenja za stomatologiju: uređaj za 3D skeniranje čeljusti, prijenosno računalo, CAD/CAM softversko rješenje, softver za obradu podataka te licence softvera za ortodonciju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom IKTaosigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.

2. Svrha, odnosno specifični cilj projekta je povećati konkurentnost Poliklinike Orthonova nadomaćem tržištu primjenom IKT-a, kojim će osigurati bolju interakciju sklijentima i veću učinkovitost tijeka poslovnih procesa.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

  • CO01 – Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
  • CO02 – Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
  • CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 260.187,50 HRK
  • CO08 – Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 1
  • Povećani prihod od prodaje: 495.920,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta:
743.387,50 kn

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore):
483.200,00 kn

Razdoblje provedbe projekta:
1.2.2020. – 1.10.2020.

Trajanje projekta:
8 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija:
Vojka Zgombić-Popović, voditeljica projekta

E-mail:
vojka2501@gmail.com

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Poliklinika Orthonova.“