Martina Kišak
dentalna asistentica

Martina Kišak završila je školu za dentalnog tehničara na Zdravstvenom Učilištu u Zagrebu. Nakon obaveznog staža i položenog stručnog ispita za dentalnog tehničara radi u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji za ortodonciju mr. sc. Jadranka Kovačić, dr. dent. med. od 2001. do 2015. god. Martina najviše radi u ortodonciji, koju jako voli. Komunikativna je i vesela, te uvijek spremna pomoći.
Licencu  za dentalnog asistenta dobila je 2012. g
Od 2016. god. zaposlena je u Poliklinici Orthonova. Voli duge šetnje u prirodi.
Član je Hrvatske komore dentalne medicine.

Usavršava se na raznim stručnim tečajevima i kongresima:

2020. e-tečaj:Solaris-Predavanja za dent.asistente
2019. 14.Hrvatski međunarodni Quintessence kongres,Zagreb
2018. Božićni kongres 2018.,kongres za dent.asistente,Zagreb
2017. Božićni kongres 2017.,konges za dent.asistente,Zagreb
2017. S praktičarima otvoreno o praksi 10, Zagreb
2016. S praktičarima otvoreno o praksi 9,Zagreb
2015. Božić u Zagrebu,kongres za dent.tehničare,Zagreb
2015. Etika u dentalnoj medicini ,Zagreb
2015. 6.Međunarodni simpozij za dent.tehničare > Tim mušketira < Zagreb
2014. Božić u Zagrebu,kongres za dent.asistente,Zagreb
2013. 2. Regionalni implatoprotetski ICX kongres,Zagreb
2013. Oralna higijena,Zagreb
2013. Competence in esthetics: Tim mušketira simpozij za dentalne tehničare
2011. 1. Regionalni implatoprotetski ICX kongres,Zagreb
2011.“Četiri mušketira“-Zagreb