Pages Menu
Categories Menu

Preventiva

S osviješćivanjem brige o zubima potrebno je krenuti vrlo rano. Ne postojipreventiva - poliklinika orthonova stroga dobna granica, no djecu je potrebno što ranije upoznati sa stomatologom i stomatološkom ordinacijom. Djeca od dvije godine sjajni su uzrast za upoznavanje. Do tada vjerujemo da će roditeljska osviještenost o važnosti higijene zuba biti na razini da dijete od dvije godine nema karijesa i da u tom uzrastu nema potrebe za stomatološkim intervencijama.

U tijeku prvih susreta upoznajemo se, razgovaramo i upoznajemo Vas sa našom opremom i prostorom, te važnošću zdravlja zuba.

To upoznavanje igra važnu ulogu, ako se stvori potreba za stomatološkim zahvatom.

Prvi zahvat trebao bi biti pečaćenje zuba.

preventiva - poliklinika orthonovaPečaćenje fisura zuba preporučuje se ne samo kod trajnih, već i kod mliječnih zuba (jer i oni imaju fisure). Pečaćenje je kratkotrajni preventivni atraumatski postupak zalijevanja fisura i rupica zuba smolom koja onemogućava nakupljanje plaka na područjima zuba koje je gotovo nemoguće očistiti (četkati).

Zaštitne udlage su preporučljiva pomagala za zaštitu Vašeg osmijeha ako se bavite sportom ili kod pacijenata koji imaju veći broj protetskih radova i koji noću ˝škripe˝ zubima.

Naravno, sportske i preventivne noćne udlage razlikuju se materijalom i debljinom, ali služe istome, zaštiti osmijeha.