Pages Menu
Categories Menu

Protetska terapija

Protetska terapija podrazumijeva terapija1nadoknadu izgubljenih žvačnih jedinica (zuba), uslijed gubitka funkcije ili narušene estetike pojedinih zuba.

U protetsku terapiju ubrajamo lumeneers, veneers, krunice, mostove i proteze.

Svi se protetski nadomijesci izrađuju u zubotehničkom laboratoriju.

Materijali su od raznih vrsta metalnih slitina, preko glinične i prešane keramike do cirkonij kermičkih kombinacija.